ЗА НАС

                 УСЛУГИ

                 ГАЛЕРИЯ

                КОНТАКТ


Дружеството ни работи със своите възложители на базата на няколко вида договори, касаещи разнообразните изисквания и специфична дейност на всеки един възложител, както и на базата на искане за извършване на стоков контрол при появила се необходимост от наша намеса.

Що се отнася до таксите за извършените от нас услуги, то ние винаги сме държали на принципа:
Умерени такси = Дългосрочно сътрудничество.

Фирмата разполага с представители в по-големите градове на страната.

... още     


Услуги: Контрол на стоки от внос, за износ и предмет на вътрешния стокооборот; Вземане на средни проби; Аварийни констатации; Уреждане на рекламационни вземания, застрахователни плащания

... още     

 

     Разглеждате: страница УСЛУГИ - Стоков контрол и аварийни констатации

1. Контрол на разнообразни видове стоки от внос, за износ и предмет на вътрешния стокооборот – установяване на съответствие, между обявено от изпращача и действително получено от крайния получател, по отношение: количество, състояние, опаковка, маркировка и други параметри, залегнали в договора за доставка.
2. Вземане на средни проби – вземане на проби от различни видове стоки, по определен начин и подготовката им за лабораторен анализ.
3. Аварийни констатации – установяване на размера, стойността, характера и причините за настъпили застрахователни събития /кражби или аварии/ с различни видове стоки, застраховани при наши или чужди застрахователи.
4. Своевременно издаване на документи, за извършения контрол на стоки, с превод на искания от клиента чужд език и валутна фактура.
5. Уреждане на рекламационни вземания, застрахователни плащания, както и съдействие за извършване на независим стоков контрол в Европа и САЩ.
6. Консултации при изготвяне на договори с доставчици или получатели от страната или чужбина.
7. Провежда обучение на персонал за действие при настъпило застрахователно събитие. Протест пред превозвач или спедитор.
8. Контрол на стоки.
9. Извършване на инспекция и контрол на стоки, предмет на особен залог.
 10. Контрол на стоки, подлежащи на бракуване.
 11. Контрол на условията за съхранение на стоките.
12. Контрол на опаковката и маркировката на стоките.
13. Контрол на количеството и качеството на стоки от внос и за износ, реекспорт и транзит.
14. Вземане на средни проби.
 15. Инвентаризация на търговски или производствени обекти с цел изготвяне на годишни счетоводни отчети или контрол на стоки.
16. Установяване на складови наличности и контрол на стоки, които са годни за употреба или такива, които са с изтекъл срок на годност.
17. Издаване на сертификат за стоков контрол.
18. Издаване на аварийни констатации.
19. Издаване на стокови експертизи. 

 

   

Всички права запазени ® 2008 bgruse.com